.
 
  ,
  ,
,
  ,
  ,
  -2017
  -2017:
  ,
  , MyGenetics
, ,
  , , , ..., .
  , -
  - : , ,
  ,
  , ,
  ,
  ,
  ,
 
  , Π 2000 , ...
  , , 2 ,
 
 
 -2018

- jjjj144 2017
 
 
 
  -2018
  -2018

Copyright © 2006
Sovetnik prezidenta